Vedtekter 2

Punkt 6 åpningstider i vedtektene er justert etter årsmøte i 2018.