Retningslinjer for sykdom i Skullerudhøgda barnehage.

Styret har i oktober 2022 vedtatt retningslinjer ved sykdom i Skullerudhøgda barnehage.