Skullerudhøgda barnehage

Skullerudhøgda Foreldrelagsbarnehage ligger på Skullerud i nærheten av et boligområde, skogen er vår nærmeste nabo og det er kort vei til transportmideler.

Skullerudhøgda Foreldrelagsbarnehage SA ble stiftet 3. august 1993. Det var fire foreldrepar som manglet barnehageplass som satt det hele i gang. Trygge barnehager stod for selve byggingen av barnehagen, og hjalp foreldregruppen i gang med driften. Mars 1996 åpnet barnehagen for barnehagedrift.

Barnehagen er en privat andelsbarnehage, som er foreldredrevet.

Barnehagen er eid og drevet av de foreldre som til enhver tid har barna sine i barnehagen. Foreldre disponerer en andel pr. barn den tiden barnet går i barnehagen.

Barnehagen er et samvirkeforetak som er medlem i private barnehagers landsforbund (PBL). Årsmøte er barnehagens øverste organ og årsmøte gjennomføres i april måned hvert år. Årsmøte velger representanter til eierstyret.

 

Skullerudhøgda barnehagen er delt inn i fire avdelinger med ulike aldersgrupper:

Askeladden: Her finner vi 18 barn i alderen 3-6 år.

Tyrihans: Denne avdelingen er for barn i alderen 2-6 år, og her er det 14 barn.

Veslefrikk: Er for de minste barna fra 1-3 år, avdelingen har 8 barn.

Tommeliten: Også for barn i alderen 1-3 år, denne avdelingen har 9 barn.

Hver avdeling har tre(4) omsorgsfulle og dedikerte voksne som sørger for at barna skal trives og utvikles. Alle pedagogiske lederne har barnehagelærerutdannelse. De ansatte har lang fartstid i Skullerudhøgda barnehage. Hos oss er det mye humor og glede.