Retningslinjer ved sykdom i Skullerudhøgda barnehagen

I barnehagen er vi mange sammen, og smittefaren er stor. Det er derfor viktig at barnet holdes hjemme når det er sykt. Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene, og barnet må hentes.

 

Oppkast/ diaré - barnet må holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/diaré

Øyebetennelse – barnet kan komme i barnehagen dagen etter påbegynt
behandling.

Brennkopper – barnet bør holdes hjemme dersom infeksjonen er utbredt og behandles med antibiotika. Det kan gå i barnehagen etter to dagers behandling. Ved mindre, lokale infeksjoner kan barnet gå i barnehagen når blemmene er tildekket eller tørre, og når salvebehandlingen er startet og allmenntilstanden er god.

Feber – barnet skal være hjemme en feberfri dag før det sendes i barnehagen.

Forkjølelse - om barnet er svært snørrete og slapp i kroppen         
skal det være hjemme

Hodelus – Barnet kan komme i barnehagen etter kur.

Småmark – Barnet kan gå i barnehagen dagen etter påbegynt kur.

Vannkopper – Når barnet har inntørkede blemmer og allmenntilstanden er god kan det gå i barnehagen.

Hånd- fot -munnsyke - Barna kan være i barnehagen så lenge allmenntilstanden tilsier det.

Sterk hoste - dersom barnet hoster til det brekker seg, eller
har store ubehageligheter, skal barnet holdes hjemme

Medisinering – personalet gir bare medisiner ved kroniske sykdommer, det kreves da legeerklæring og opplæring i hvordan medisinen gis. 

Gi alltid beskjed til barnehagen ved for eks omgangssyken, lus, vannkopper, meslinger, småmark etc.