Søke om barnehageplass

Vi ser frem til å motta din søknad om plass i

       Skullerudhøgda barnehage. 

Ved opptak prioriteres barn i følgende rekkefølge.

1.Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak fra barnevern.

 Krav til dokumentasjon: Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barnevernstjenestens vedtak eller domstolsvedtak

 2.Søsken til nåværende andelseiere

 3.Barn til ansatte i barnehagen

 4.Barn som bor i bydelen

 5.Øvrige barn

 

For å søke om plass i barnehagen må man søke gjennom søknadsportalen til Oslo kommune. 1.mars er fristen for å søke plass i hovedopptaket hvert år, men det er mulig å søke gjennom hele året.

Link til søknadsportalen: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-barnehageplass/

Skullerudhøgda Barnehage SA er åpen for barn fra 0-6 år. Tildelt plass kan benyttes frem til og med 31.07 det året de begynner på skolen. Opptak av barn til barnehagen samordnes med bydel Østensjø.

 Skullerudhøgda barnehage har samordnet opptak med de kommunale barnehagene. Søknadsskjemaet sendes direkte til bydelsadministrasjonen. Der blir barnet registrert på en søkerliste. 

 

Styrer melder inn til bydel Østensjø om antall ledige plasser. Nytt opptak av barn, gjøres så snart som mulig etter det er mottatt en oppsigelse.

Oppsigelsestiden i Skullerudhøgda barnehage er tre måneder, oppsigelsen regnes fra den 1 i måneden.

 

Vurderer du å søke barnehageplass hos oss og ønsker å besøke oss først, er du hjertelig velkommen til å ringe oss for å avtale tid. Vi ser frem til å gi deg en grundig omvisning og besvare eventuelle spørsmål du måtte ha.