Språkglede i fokus

I Skullerudhøgda barnehage legger vi stor vekt på å styrke barnas språkutvikling og kommunikasjonsevner på en mangfoldig måte.

Vår tilnærming til språkutvikling:

Inspirerende lek og læring: Vi legger vekt på å tilby opplevelser som stimulerer barnas nysgjerrighet og skaper samtaler. Gjennom lek og inspirerende aktiviteter lærer barna å uttrykke seg og forstå hverandre bedre. 

Rike ressurser for lesing: Hos oss finner barna et variert utvalg av bøker lett tilgjengelig. Lesing er en nøkkelaktivitet som fremmer språklig forståelse og leseglede.

Språklek og utforskning: Vi oppmuntrer barna til å leke med lyder, rim og rytme i hverdagssituasjoner samt under organiserte aktiviteter. Dette bidrar til å utvikle deres språkbevissthet og gjør læringen til en morsom og engasjerende opplevelse.

Diverse læringsmetoder: Vi benytter ulike tilnærminger, inkludert konkreter, bilder, leker og spill for å styrke barnas språkforståelse. Dette gjør språklæringen håndgripelig og spennende.

Oppmuntring av verbal og nonverbal kommunikasjon: Vi er oppmerksomme på barnas  signaler og vi støtter dem i å identifisere og uttrykke seg. Dette bidrar til å utvide deres ordforråd og forståelse.

Tilpasset støtte: For barn som opplever ulike former for kommunikasjonsvansker, for eksempel de som er lite språklig aktive eller har sen språkutvikling, tilbyr vi spesielle språkgrupper og gir ekstra voksenstøtte i lek og samtaler. 

Vår tilnærming til språkutvikling og kommunikasjon er en viktig del av vårt pedagogiske opplegg, og vi er glade for å kunne tilby et miljø som oppmuntrer til språklige ferdigheter og uttrykksfullhet hos barna.