Askeladden

Askeladden er en avdeling som består av 18 barn i alderen 3-6 år. Vår hovedprioritet er å fremme språkutvikling, lek og vennskap. Vi legger stor vekt på å skape en trygg og trivelig hverdag for alle barna hos oss. Vi liker å tilbringe mye tid utendørs i barnehagen og dra på spennende turer sammen med barna.

Ansatte:

Anne Cecilie Fagerås jobber som barnehagelærer og har jobbet i Skullerudhøgda barnehage siden 2001.

Hun er glad i samlingsstunder og utelek.

Ellen Johansen jobber som barnehagemedarbeider og har jobbet i skullerudhøgda barnehage siden 1996.

Hun er glad i formingsaktiviteter og utelek.

Turkan Guven jobber som barnehagemedarbeider/vikar.

Hun liker å lage mat sammen med barna og utelek.