Dagsrytmen

 

DAGSRYTMEN

( storebarna)

7.30 - 08.30 Frokost/Lek

08.30 - 11.00 Lek/Aktiviteter

11.00 - 11.30 Måltid

11.30 - 12.00 Påkledning

12.00 - 14.00 Utetid

14.00 - 14.30 Måltid

14.30 - 17.00 Lek ute/inne

 

Aktiviteter kan bestå av forming, samlingsstund, lesestund, grupper osv. 

På onsdager går vi på tur ved 10-11 tiden. Turene varierer og kan være alt fra kortere turer i nærmiljø til lengre turer rundt i Oslo hvor vi ferdes med både t-bane, buss, trikk og båt. Askeladden og Tyrihans har også et samarbeid med Langerudhjemmet som vi besøker annenhver uke. Her har vi aktiviteter som f.eks. sangsamling og bowling med beboerne

 

Dagsrytmen 

( småbarna)

7.30 Barnehagen åpner

7.30-8.30 Frokost/lek

8.30-9.30 Lek inne

9.30-10.30 Utelek

10.30-11.00 Bleieskift og samling

11.00-11.30 Lunsj

11.30-14.00 Soving

14.00-14.30 Måltid

14.30-16.45 Lek inne/ute

17.00 Barnehagen stenger

 

Aktiviteter kan bestå av forming, samlingsstund, lesestund, grupper osv. 

På turdagene bruker vi nærområdet mye. Vi tar også buss og t-bane til byen eller andre steder.